Generalforsamling Tirsdag 5 april kl. 19.00

Der indbydes hermed til generalforsamling iflg. vedtægterne Tirsdag den 5 april 2022
Generalforsamlingen afholdes på Jerry`s kl. 19.00
Der køres fra FTZ kl. 18.30
Menu: Pizza buffet og Frites, pris 100.- som indbetales på Mobilpay
9526WD - HUSK at skrive navn i kommentarfeltet 😉
Bestyrelsen
Dagsorden:1. Valg af dirigent/referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Ved formand Carsten Pedersen
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år. Ved kasserer Jesper Bruun
4. Fastlæggelse af kontingent. ( pt. 300,-)
5. Behandling af indkomne forslag. (Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før)
6. Valg af Kasser og to bestyrelsesmedlemmer (på lige år).
På valg som kasserer er Jesper Bruun (modtager genvalg)
På valg som bestyrelse medlemmer er:
Bo Munch Pedersen (modtager genvalg)
Ole Støtt (modtager genvalg)
Er der nogle kandidater bedes de underrette bestyrelsen senest 1 uge før
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, en 1ste og en 2nd suppleant.
Der ønskes gerne to suppleanter som vil hjælpe til ved div. Arrangementer
8. Valg af 1 bilags kontrollant
9. Valg af 1 bilags kontrollant suppleant.
10. Eventuelt.
Alle der har betalt kontingent er stemmeberettiget👍👍
 
MC OLDIES FREDERIKSHAVN | Damsgårdsvej 3  | Tlf.: 60150348